E-Justícia.cat: comunicació i gestió de possibles incidències

06/10/2016

 

Com sabeu i ja us hem anat informant en circulars anteriors, durant aquesta primera setmana d’octubre s’ha posat en marxa la presentació OBLIGATÒRIA DE DEMANDES VIA E-JUSTÍCIA als Jutjats Socials de Terrassa i la 2a setmana de novembre, s’hi hauran de presentar també les demandes civils.

 

Davant alguns problemes d’accés d’alguns col·legiats a E-Justícia.cat, des del Col·legi ens hem posat en contacte tant amb el Departament de Justícia com amb el Deganat dels Jutjats de Terrassa per veure què es pot fer en casos d’emergència.

 

1.- Què cal fer si us trobeu amb una incidència continuada d’accés al portal E-Justícia.cat

 

Des del Departament de Justícia ens han comunicat que cal que OBRIU UNA INCIDÈNCIA trucant al telèfon 902 006 428 o bé enviant-la per internet accedint des de la web

 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=391&set-locale=ca_ES

 

Allà aneu obrint els desplegables i trieu successivament: Formular una queixa>Justícia> Administració de Justícia>Consultes i suggeriments

 

Es generarà un codi d’incidència que us arribarà per mail i podeu seguir via internet o telf. fins a la seva resolució.

 

2.- Què podeu fer si heu de presentar la demanda i teniu problemes d’accés a E-Justícia.cat l’últim dia i a última hora

 

Excepcionalment, i segons ens ha indicat el Deganat dels Jutjats de Terrassa, us permetrà presentar la demanda en paper si aporteu també en paper captura de pantalla de la incidència que s’hagi produït, a més del codi d’incidència que us hagi donat el portal de la Generalitat que us hem anotat al punt 1 (millor si porteu la captura de pantalla també de la incidència ja registrada al Portal Gencat).