E-Justícia: atenció si presenteu terceries, a partir del 18 de febrer hi haurà canvis!

13/02/2019

 

Des del Departament de Justícia ens comuniquen el següent canvi en la presentació de sol·licituds telemàtiques en la jurisdicció civil, afecta a les terceries.

 

A partir del 18 de febrer de 2019 s’elimina la classe de registre: 10299-Terceries. Exclusivament  les Terceries,  que no dimanin d’una execució judicial, seran presentades com a sol·licituds telemàtiques (TTA) amb la classe de registre 10701-Judici verbal (altres supòsits).

 

Les Terceries que dimanin d’una execució judicial seran presentades directament a l’òrgan judicial que tramita l’execució per RED (registre d’escrits).

 

  • Terceria que no dimana d’una execució judicial (RiR). Seran repartides aleatòriament entre les unitats de gestió (Jutjats / UPSD).
  • Terceria que dimani d’una execució judicial (RED). Es tramitarà com a peça (incident) i s’haurà de presentar com a escrit dirigit a l’òrgan judicial que tramita l’execució. En el cas que un professional, per error, presenti una d’aquestes Terceries per TTA, el Registre retornarà aquesta sol·licitud telemàtica tot indicant al professional que ha de ser presentada per RED.