Des del 4 de juny: presentació telemàtica OBLIGATÒRIA dels escrits a les seccions civils de l’AP Barcelona

28/05/2018

 

El passat dia 5 d’abril us informàvem de la posada en marxa de la modalitat de presentació totalment telemàtica d’escrits per les seccions civils de l’Audiència Provincial de Barcelona, tot indicant-vos que el dia 23 d’abril s’iniciava el període de presentació voluntària per part dels col·lectius professionals.

Recordem que el desplegament de RED totalment telemàtic per les Seccions Civils de l’Audiència Provincial de Barcelona permetrà als professionals presentar exclusivament escrits totalment telemàtics de tràmit en els quals el professional presentador conegui el tipus de procediment, número, any i secció civil de l’Audiència Provincial de Barcelona que tramita l’assumpte en el qual vol presentar l’escrit.

Us informem que s’ha fixat el dia 4 de juny com a data d’inici de la presentació obligatòria.

Vam preguntar des de l’ICATER en data 17 d’abril si aquesta presentació telemàtica obligatòria TAMBÉ aplicava en el cas de les compareixences/sol·licituds de procurador de Barcelona per als vostres clients i la resposta que ens van donar és aquesta:

Bon dia,

 

En relació a la consulta els podem informar que, tal com detallava el comunicat, que adjuntem, el desplegament era exclusivament per escrits de tràmit, i en període voluntari. Els escrits de tràmit eren definits en el propi comunicat com aquells: “… en que el procediment destí concret on ha d’arribar l’escrit és conegut pel professional. Dit d’una altra manera: El professional haurà de disposar de la informació relativa al tipus de procediment, número de procediment i any i també ha de conèixer la unitat judicial concreta que està tramitant el procediment en el qual vol presentar l’escrit…”.

 

Els casos d’escrits de compareixença/personació es poden dividir en dos tipus, centrats a la tipologia que ens ocupa, segons el moment de la presentació:

 

1.- Si la presentació de l’escrit es pretén abans de que s’hagi format rotlle d’apel·lació, el professional presentador no tindrà manera de conèixer el procediment destí doncs, com hem dit, encara no s’haurà creat. Aquests escrits, en que l’únic que es coneix és el procediment d’origen, han de presentar-se com fins ara. Molts cops aquests escrits no permeten esperar a tenir la informació doncs s’han de presentar el més aviat possible per garantir fer-ho dins de termini. S’està treballant amb l’eina informàtica que permetrà en un futur també presentar telemàticament aquests tipus d’escrits de destí no numerat.

 

2.- Si la presentació de l’escrit es vol fer quan ja es disposa de la informació del procediment concret (número, any, secció i Secció AP) de l’Audiència al qual haurà d’arribar l’escrit en ser el procediment en el qual es tramitarà el recurs, llavors sí que voluntàriament (fins que no es marqui l’obligatorietat) es podrà presentar telemàticament.

 

En tot cas l’obligatorietat de presentació telemàtica només afecta als professionals signants de l’escrit que siguin detallats en cada desplegament, en aquest cas advocats i procuradors, no pas actualment a particulars, i no ha d’implicar necessàriament, per tal de complir amb l’obligatorietat, un canvi del tipus de presentador.

 

Salutacions,

  

Servei d’Implantació i Seguiment de Programes Informàtics

Subdirecció General de Planificació i Programes

Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia