Cursos de Litigació per matèries i per accedir al Torn d’Ofici de l’ICATER: vine el 9 de setembre a les 19h a la sessió informativa!

01/09/2015

 

Ja és oberta la matrícula per als Cursos de Litigació 2015-2016 de l’Escola de Pràctica Jurídica Anselm Ramoneda del nostre Col·legi. El proper dimecres, dia 9 de setembre, a les 19h es farà una sessió informativa a la qual podeu assistir tots els interessats i plantejar tots els dubtes que tingueu.

Podeu consultar aquí el Programa d’Estudis i el Calendari per al cursos que s’iniciaran el proper 1 d’octubre. I si teniu cap pregunta, a la sessió  informativa mirarem de respondre-la!

 

Els cursos de formació en litigació i accés al Torn d’Ofici que organitza l’EPJ Anselm Ramoneda, en resum, reuneixen les següents característiques:

 

  • Metodologia: els cursos són eminentment pràctics, complementats amb visites i pràctiques a diferents òrgans de l’Administració de Justícia, centres policials, centres penitenciaris, Institut de Medicina Legal…

 

  • Professorat:  Advocats en exercici, membres de la Carrera Judicial i Fiscal, així com altres professionals del Dret

 

  • Durada: Curs complet (dóna accés al Torn d’Ofici si es compleixen els altres requisits que marca el Reglament del TOAD Icater), d’octubre 2015 a setembre 2016, horari de 19.30 a 21.30h. Per cursos de matèries concretes, vegeu calendari.

 

  • Mòduls: Litigació civil – Litigació Penal – Litigació Laboral – Litigació Família – Mòdul general. Us podeu inscriure a tot o per mòduls independents.

 

  • Diplomes: Diploma acreditatiu i certificat d’assistència. Prova escrita i oral.

 

  • Matrícula: Contacteu amb la Secretaria del Col·legi d’Advocats de Terrassa, Sra. Montserrat Rojas. Tel. 937801366 (de 14 a 21h) – o bé per mail, escola@icater.org.