Convocatòria de prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat

17/03/2014

El BOE de dilluns, 17 de març, recull la publicació de l’esperada Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2014.

La publicació de la convocatòria, que estableix el temari i el tipus d’examen, no indica, tanmateix, QUAN ni ON es farà la prova. Sembla que la data es publicarà al portal web del Ministerio de Justicia, apartat Trámites y Gestiones Personales, Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Dins aquest mateix apartat de la web del Ministerio podreu trobar models de prova de l’examen, fins i tot amb respostes.

Tan bon punt tinguem coneixement de la data, ho publicarem aquí a la nostra web. De tota manera, si heu de fer la prova, és convenient que consulteu de tant en tant la pàgina del Ministerio per estar alerta i preparats per la data que es determini.