Conveni amb la Diputació de Barcelona: Servei d’Intermediació en Deute de l’Habitatge (SIDH). Col·legiat/da, vols prestar-hi assessorament? Presenta sol·licitud fins el 10 de juny de 2024.

03/06/2024

El nostre Col·legi continua la seva col·laboració amb la Diputació de Barcelona per prestar un servei d’atenció a persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris o del lloguer dels seus habitatges habituals i permanents amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial.

Per a la prestació del servei es requereix 1 lletrat/lletrada del nostre Col·legi que desenvoluparà el servei a l’Ajuntament de Terrassa.

La durada prevista del servei és inicialment de juliol a desembre 2024, i el realitzarà durant 14 hores a la setmana repartides en dos dies.

L’import a percebre és de 37,50€/h bruts que rebreu un cop arribi la subvenció.

Per dur a terme aquest servei, els lletrats i les lletrades interessats/des a desenvolupar aquesta tasca (que han de tenir una antiguitat de 5 anys com a lletrats/des exercents residents i experiència en matèria d’assistència jurídica gratuïta i d’habitatge) podeu adreçar la vostra sol·licitud, amb la relació de mèrits sobre la matèria, a la Secretaria del Col·legi (secretaria@icater.org) fins el proper 10 de juny de 2024.