Conciliacions laborals: procediments excepcionals per als actes de conciliació suspesos: publicada la Instrucció 10/2020 de 7 de maig

13/05/2020

 

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, efectuada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va aprovar la Instrucció 1/2020, de 15 de març de la Secretaria de Relacions de l’Administració de Justícia, i de la Secretaria general de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre mesures preventives i organitzatives adreçades al personal al servei de l’administració de justícia a Catalunya davant l’impacte del Sars-Cov-2 i de mesures específiques en l’àmbit de conciliacions administratives laborals.

 

Aquesta Instrucció va suspendre tots els actes de conciliació administrativa prèvia a la jurisdicció social previstos a l’article 63 i següents de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, amb citació dins del període comprès entre el dilluns dia 16 de març de 2020 i fins a la derogació de l’estat d’alarma, tot indicant que el servei administratiu corresponent emetrà noves citacions per a la realització dels actes de conciliació a partir de la data de l’aixecament d’aquesta situació d’excepcionalitat.

 

La suspensió dels actes de conciliació ha tingut un impacte molt gran en la ciutadania, atès que des del dia 16/03/2020 no és possible formalitzar acords prejudicials i, per tant, moltes persones no han pogut percebre les liquidacions finals i les indemnitzacions per acomiadament. Les persones treballadores que tenien una expectativa d’acord previ, doncs, són les que han resultat més perjudicades per la suspensió.

 

És per això que s’ha dictat la nova Instrucció 10/2020, de 7 de maig, de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre la tramitació de les conciliacions laborals suspeses per la declaració de l’estat d’alarma provocat pel COVID-19 que podeu consultar aquí a  la web del Col·legi i que aplica a:

 

  • Procediment excepcional per als actes de conciliació suspesos amb previsió d’acord
  • Procediment excepcional telemàtic per als actes de conciliació suspesos amb previsió de resultats sense avinença.

                           

Accediu des d’aquest enllaç al Portal de Conciliacions