Comunicat de la Junta de Govern de l’ICATER sobre la vaga de LAJs amb caràcter indefinit

09/02/2023

En relació a la vaga indefinida convocada i seguida pels Lletrats i Lletrades de l’Administració de Justícia des del passat 24 de gener, us comuniquem que, sense qüestionar el dret legítim que tenen a defensar les seves condicions laborals mitjançant qualsevol eina legal, no som aliens a les incidències que s’estan produint en àmbits de les actuacions judicials que no haurien de veure’s afectades, així com situacions perjudicials tant per a l’advocacia com també per la ciutadania, que es podrien evitar sense que això anés en detriment de les seves reivindicacions laborals.

Us fem partíceps que aquestes informacions que estem rebent de companys i companyes ens ajuden a valorar com està afectant la vaga al desenvolupament de la tasca dels advocats i advocades al jutjat, com també ho fa estar en contacte constant amb Procuradors per procedir conjuntament en els casos en què sigui possible.

Us informem que el Tribunal Superior de Justícia Catalunya està ja tramitant les reclamacions fetes, per deficiències i afectacions en aquells serveis dels Jutjats que no haurien de veure’s alterats, com ara la impossibilitat de presentar escrits al deganat del jutjat, la negativa a comunicar suspensions d’actuacions fins el mateix día de l’actuació, fins i tot en casos de desplaçaments llargs de les parts, les vulneracions de drets de menors i discapacitats i d’altres que s’han produit.

Entenem que la vaga en curs ni pot ni ha d’afectar els principis rectors i valors superiors de l’exercici de la nostra professió com són la llibertat i independencia professional per assegurar l’efectivitat del dret de defensa i assistència lletrada, i esperem que el Ministerio de Justicia i el col·lectiu dels LAJ aconsegueixin el més aviat possible un acord que faciliti el retorn a l’activitat habitual als jutjats.