Col·laboració amb el SIAH de l’Ajuntament de Rubí: voleu presentar la vostra candidatura per prestar el servei? Termini obert fins 9 de maig

03/05/2017

El nostre col·legi col·laborarà amb l’Ajuntament de Rubí per prestar un servei d’atenció a les persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i permanents.

 

El servei és de 16 hores a la setmana i es requereixen dos lletrats. Cada lletrat el realitzarà durant quatre hores diàries, dos dies a la setmana.

 

El servei es desenvoluparà a l’Ajuntament de Rubí, s’inicia el proper 15 de maig i té una durada inicialment prevista fins a finals de desembre.

 

L’import a percebre és de 40 €/h (IVA inclòs) que rebreu un cop arribi la subvenció.

 

Per dur a terme aquest servei, els lletrats interessats a desenvolupar aquesta tasca, (que han de tenir una antiguitat de cinc anys com a lletrats exercents residents) podeu adreçar la vostra sol·licitud, amb relació de mèrits sobre la matèria, a la Secretaria del Col·legi fins el proper dimarts 9 de maig.