Carta del degà Ignasi Puig i Ventalló als companys i companyes de l’ICATER

25/03/2020

 

Terrassa, 24 de març de 2020

 

Benvolguts companys i companyes,

 

Davant l’extraordinària situació d’emergència que estem vivint, em vull adreçar personalment a tots i cadascun de vosaltres en aquests moments durs per donar-vos tot el meu suport i escalf, i ho faig no tan sols com a Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa al qual pertanyeu, sinó també, i molt especialment, com a company vostre.

 

Abans de tot, voldria expressar-vos el meu més profund agraïment a tots els companys i companyes que, malgrat les condiciones adverses per prestar el vostre servei d’assistència a detinguts i investigats amb la seguretat exigible en aquests moments, heu mantingut el vostre compromís per garantir el dret de defensa sense interrompre la vostra activitat posant en risc la vostra salut i la de les vostres famílies.

 

Com ja sabeu, la Junta de Govern ha emès avui un comunicat (Circular 15/2020, de 24 de març) sobre l’acord adoptat en el sí de la mateixa per protegir i assegurar la salut dels advocats i advocades que presteu un servei públic tan important per l’Estat de Dret durant l’estat d’alarma, que és que tota l’assistència als detinguts i investigats pugui oferir-se de forma telemàtica i, en cas de negativa dels centres de detenció o jutjats de guàrdia, garantir-vos l’emparament col·legial.

 

A aquesta decisió l’han precedit, i possiblement la seguiran, altres mesures de caire econòmic per tal d’intentar pal·liar, en la mesura que ens sigui possible, els innegables efectes que aquesta crisi sanitària tindrà sobre la nostra activitat professional. Mitjançant acord de la Junta de Govern que us vam traslladar a través de la Circular 12/2020, de 18 de març, ja es va decidir l’ajornament de la quota del 2n Trimestre de 2020, que en cap cas es girarà aquest proper mes d’abril, afegint que en el cas que per patir o haver patit el virus del COVID-19, o bé per altres circumstàncies derivades d’aquest cas, un col·legiat o una col·legiada tingui greus dificultats per assumir els pagaments, la Junta de Govern estudiarà cada cas i adoptarà les mesures adients i necessàries. Es tracta aquesta d’una mesura d’urgència que es va adoptar en un primer moment, però ja advertíem, i us asseguro que és així, que la Junta ho acordava sense perjudici de seguir estudiant altres opcions per amortir les dificultats econòmiques que estan per venir. Desconeixem quant temps es perllongarà aquesta crisi i és per això que per ara hem decidit ajornar el pagament de la quota col·legial del 2n trimestre, sense descartar quan puguem valorar l’abast de la situació, la possible condonació.

 

Vull fer-vos avinent que el nostre Col·legi sempre ha estat al costat dels companys i companyes que pateixen una situació complicada que no els permet atendre no ja el pagament de la quota col·legial, sinó d’altres pagaments. En casos de necessitat d’algun company o d’alguna companya, el Col·legi l’ha escoltat i ha intentat arribar a acords de pagament amb aquells que més pateixen, arribant fins i tot a condonar el deute que puguessin mantenir.

 

També m’agradaria manifestar-vos que tant el Consell de l’Advocacia de Catalunya, com el Consejo General de la Abogacía Española estan centrant els seus esforços per aconseguir més ajudes econòmiques per als advocats i advocades. En aquest sentit, estan requerint a les mutualitats que apliquin mesures econòmiques excepcionals, sense deixar de banda sol·licitar-ho a totes les administracions. Cal que confiem en què les seves reclamacions seran ateses, com en d’altres ocasions.  

 

Pel que fa al Consell de l’Advocacia Catalana, vull destacar que a falta d’un criteri unitari i de diverses situacions en els diferents partits judicials de Catalunya, ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que les assistències als detinguts i investigats es facin preferentment a través de mitjans telemàtics bidireccionals d’acord amb el previst a l’article 229.3 de la LOPJ, així com l’article 325 de la LECrim, on s’estableix la possibilitat d’utilitzar aquests sistemes quan concorrin “raons d’utilitat, seguretat o ordre públic”. En aquesta direcció, us anuncio que estem a punt d’implantar aquest sistema d’assistències per videoconferència des del despatx als centres de detenció i jutjats mitjançant l’aplicació Jitsi Meet que us informàvem avui a la Circular 15/2020, que podeu utilitzar ja.

 

No vull acomiadar-me de vosaltres encara sense abans expressar el meu més sincer agraïment a tot el personal del Col·legi, que malgrat l’estat d’alarma ha seguit treballant amb la mateixa amabilitat i eficiència presencialment a les seves oficines fins dijous passat, i que continua fent-ho de forma incansable telemàticament des de casa seva.

 

Personalment, resto a la vostra disposició pel que pugueu necessitar, i us manifesto novament que tant jo com la Junta de Govern i tot el personal del Col·legi estem al vostre costat i treballem i seguirem treballant per ser-hi.

 

Desitjant que aquesta situació finalitzi, rebeu una abraçada ben forta del vostre company i Degà.

 

Ignasi Puig i Ventalló

Terrassa, 24 de març de 2020