Avui al BOE: models normalitzats per als expedients de jurisdicció voluntària, conciliacions, judici verbal, monitori i procediment monitori de reclamació de despeses de comunitats de propietaris

28/01/2016

 

Al BOE d’avui, 28 de gener de 2016, a la secció OTRAS DISPOSICIONES, es publiquen avui els models normalitzats per presentar conciliacions, judicis verbals, procediments monitoris i procediments monitoris en els quals es reclamin despeses impagades en comunitats de propietaris.

 

La publicació d’aquests models ja estava prevista en les darreres modificacions de la Ley de Jurisdicción Voluntaria i la LEC.

 

Us recomanem que els consulteu, són molt senzills però poden ser útils.