Avui, 1 de setembre es posa en marxa el Torn d’Execucions Hipotecàries del nostre Col·legi

01/09/2015
Avui, 1 de setembre es posa en marxa el Torn d’Execucions Hipotecàries del nostre Col·legi.
Els col·legiats que formen part d’aquest nou torn especialitzat portaran les designes dels sol·licitants que gaudeixin del benefici de justícia gratuïta i necessitin assistència jurídica lletrada.
El repartiment de designes es farà d’acord amb el què explicàvem a la Circular 41/2015.