Imprimir Imprimir

Avís legal

 

1. Titularitat

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònics, s’informa als usuaris que el titular d’aquesta pàgina web és l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER), amb CIF Q-0863009-G, inscrit al Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya en data 14/11/1990 amb núm. A/TER-9 i amb domicili al carrer Gabriel Querol, núm. 21-23, baixos de Terrassa, CP 08221 (Barcelona). Telèfon 93 780 13 66 – Fax 93 733 06 67 – correu electrònic  secretaria@icater.org

 

 

2. Ús de la pàgina web

L’accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d’aquest Avís Legal, i no pot utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d’ella, per a finalitats contràries a la Llei o amb vulneració del previst a la legislació vigent, en aquest Avís Legal, en els bons costums i ordre públic, o per a qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets d’altres usuaris o de tercers.

 

L’usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es continguin en aquesta web, ni obstaculitzar l’accés a d’altres usuaris, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius d’anàloga naturalesa que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de l’ICATER o de tercers.

 

L’usuari no podrà fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni qualsevol classe de material als quals pugui accedir a través d’aquesta web,

 

Aquesta pàgina web conté cookies que poden emmagatzemar informació per identificar la persona usuària d’aquesta web. Per a més informació, vegeu POLÍTICA DE COOKIES.

 

 

3. Responsabilitat

 

3.1. En l’accés a la pàgina web

L’ICATER podrà interrompre l’accés a la seva pàgina web, a fi de realitzar el seu manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.

L’ICATER no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d’aquest web per part de l’usuari o per part de tercers.

3.2. En els enllaços o links

Aquesta pàgina web por contenir enllaços o links que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines.

L’ICATER s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines externes. No obstant, a fi de protegir els nostres usuaris, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquestes lesionin béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, l’ICATER actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l’enllaç corresponent.

3.3. En el funcionament de la pàgina web

Així mateix, l’ICATER vetllarà pel bon funcionament d’aquesta pàgina web i adoptarà les mesures necessàires per tal d’evitar qualsevol dany o pèrdua que s’esdevingués per motiu de la connexió, per interferències, omissions, virus informàtics, i de qualsevol intromissió il·legítima.

3.4. En la utilització de la pàgina web

L’usuari és l’únic responsable de les seves pròpies accions en la utilització d’aquesta web, i en cap cas es podrà responsabilitzar l’ICATER de qualsevol actuació que faci l’usuari.

L’usuari incomplidor de les presents normes serà responsable de les seves actuacions a través d’aquest portal, i serà al seu càrrec qualsevol indemnització pels danys i perjudicis que causi a altres usuaris, a ICATER o a tercers.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i els seus contingut són propietat d’ICATER o de tercers que els han atorgat la corresponent cessió de drets. Es prohibeix la reproducció, distribució, comunicació públicar, transformació i/o transmissió dels continguts del portal, excepte sota autorització expressa del titular dels drets. No obstant això, l’usuari podrà realitzar una còpia dels continguts en el seu disc dur o un altre suport, sempre que sigui per al seu ús personal o sense finalitat comercial, d’acord amb el què estableixen els articles 31.2 i 161 de l’RDL 1/1996, de 12 d’abril, que aprova el Text Refòs de la Llei de Propietat Intel·lectual.

 

5. Drets d’imatge

Les fotografies i/o obres audiovisuals que es contenen  en aquest portal, conté drets d’imatge de les persones que apareixen en les mateixes, les quals han proporcionat la seva autorització, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i a la Pròpia Imatge.

 

Es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, publicació – sigui amb caràcter comercial o no- o qualsevol altra utilització d’aquestes fotografies.

 

6. Legislació aplicable i competència judicial

La interpretació i execució d’aquestes normes està subjecta a la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre l’ICATER i l’usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons la legislació processal vigent.

 

 

Més informació? Consulteu la POLÍTICA DE PRIVACITAT  i/o la POLÍTICA DE COOKIES