Assemblea General Ordinària ICATER 20 de març: revocació de convocatòria

18/03/2020

 

D’acord amb el previst a l’article 40.6 del Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es posa en coneixement de tots els col·legiats que es revoca la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària prevista pel dia 20 de març de 2020 a les 09:45 hores i que es procedirà a una nova convocatòria dins del termini que fixa l’esmentat Reial Decret-Llei.

 

Terrassa, 18 de març de 2020

 

La Junta de Govern