Aixecament de les restriccions que s’havien adoptat als edificis judicials com a conseqüència de la Covid-19

03/03/2023

Us informem que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acordat aixecar gran part de les restriccions que encara estaven vigents a causa de la pandèmia del COVID 19 i que limitaven l’accés i la mobilitat en els edificis judicials i que obligaven en molts casos a concertar cita prèvia.

En aquest enllaç podreu consultar l’Acord de Govern de 15 de febrer de 2023 que ens ha fet arribar el TSJCat sobre aquesta qüestió,  l’aixecament de les restriccions per accedir als edificis judicials en determinades situacions. A partir d’ara l’accés a les seus judicials és lliure en aquests supòsits:

  • Accés dels qui pretenguin assistir a un judici públic o vista pública en qualsevol jutjat o tribunal.
  • Accés a les dependències dels serveis de notificacions i embargaments, serveis d’actes de comunicació, serveis comuns generals i a les oficines de presentació d’escrits i demandes.
  • Accés a les oficines d’informació i a les dependències dels jutjats de guàrdia.
  • Accés de víctimes i del seu acompanyant en aplicació del que disposa l’art 4.c) de l’Estatut de la víctima aprovat per Llei 4/15.
  • Accés de lletrats, procuradors i graduats socials, així com de qui els acompanyin (per ser part en un procés o possible testimoni)
  • Accés dels qui acompanyin les parts de qualsevol procés i pretenguin ser presentats com a testimonis.
  • Accés dels qui hagin d’efectuar presentacions apud acta.
  • Accés d’estudiants de qualsevol centre universitari o docent convingut.