Agència Tributària de Catalunya: les reclamacions economicoadministratives i els recursos de reposició ja es poden tramitar de manera telemàtica

17/02/2020

 

Us informem que l’Agència Tributària de Catalunya ha habilitat una nova funcionalitat a la seu electrònica que fa possible a partir d’ara la tramitació de les reclamacions economicoadministratives de manera telemàtica, les quals es poden interposar en relació amb les liquidacions, provisions de constrenyiment i diligències d’embargament que hagi emès i notificat l’Agència Tributària de Catalunya.

 

Així mateix, es poden presentar en nom propi i també en nom de terceres persones sempre que el presentador estigui adherit a un conveni o acord de col·laboració per a la presentació telemàtica en nom de tercers. També se’n permet la presentació si se signa la declaració responsable corresponent durant la tramitació.

 

Pel que fa a la presentació telemàtica dels recursos de reposició en relació amb les liquidacions, provisions de constrenyiment i diligències d’embargament que hagi emès i notificat l’Agència Tributària de Catalunya —que es poden presentar en nom propi i també en nom de terceres persones sempre que el presentador estigui adherit a un conveni o acord de col·laboració per a la presentació telemàtica en nom de tercers o tingui la representació telemàtica per interposar recursos—, a partir d’ara també es podran presentar si se signa la declaració responsable corresponent durant la tramitació.

 

Trobareu tota la informació relacionada a les guies següents:

 

 

Us recordem que, en cas d’incidència tècnica durant la tramitació, podeu contactar amb el servei de suport a través del formulari d’atenció d’incidències tecnològiques: http://atc.gencat.cat/ca/atencio/formulari/.

 

Per a altres dubtes o consultes podeu enviar un correu electrònic a: consultes@atc.cat.