Advocat/da que assessores empreses: t’has d’inscriure al Registre Mercantil? Atenció a les darreres informacions! Aquí us ho expliquem

07/01/2020

 

Bon any a totes i tots i benvinguts/des de nou a la feina!

 

Encetem aquest 2020 fent-vos arribar un nou informe del CGAE molt més aclaridor sobre l’ obligatorietat de les professions col·legiades d’inscriure’s al Registre Mercantil.

 

L’informe, molt més específic que les informacions anteriors que ja teníem i que us hem anat comunicant (via Comunicacions ICATER i via Newsletter) ha estat redactat per la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE,

 

També us enllacem la Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.0) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, publicada al BOE del passat 28 de desembre, i la  la propuesta de Guía de Registro de Proveedores de Servicios Societarios y Fideicomisos tipo trust publicada per la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

 

Tots aquests documents els trobareu també com a annexos a la Comunicació ICATER núm. 01/2020 a la secció Circulars i Comunicacions de la web del Col·legi