Acord del Tribunal Suprem per clarificar dubtes que havien sorgit sobre terminis i comunicacions als advocats via LEXNET

08/07/2016

 

En data 6 de juliol el Ple del Tribunal Suprem ha aprovat un acord no jurisdiccional en el qual es clarifiquen els dubtes que en la Jurisdicció Social havien sorgit sobre les comunicacions efectuades als advocats amb el sistema LEXNET i els terminis de les actuacions processals referits a aquestes comunicacions.

 

Podeu llegir aqui l’ACORD TS 6 JULIOL 2016 (Sala Social).