Acord amb els Jutjats de Terrassa sobre les audiències de nens, nenes i adolescents en els procediments de Família

02/07/2021

Us informem que el passat 16 de juny de 2021 el nostre Degà, la Presidenta de la Comissió de Dret de Família i els Magistrats i LAJs dels Jutjats Degà i de Família de Terrassa, van signar un ACORD en relació a les audiències judicials de nens, nenes i adolescents en els procediments judicials de família, consistent en que, als Jutjats de Terrassa:

Els nens, les nenes i els/les adolescents, generalment, no seran escoltats/des – explorats/des , judicialment, el dia de la vista o judici assenyalat, excepte que l’autoritat judicial ho acordi expressament.

En conseqüència, es considera imprescindible que, les parts i els operadors jurídics intervinents en el procediment judicial (Lletrades i Lletrats; Procuradors i Procuradores) s’abstinguin de dur els nens, nenes i adolescents a les vistes dels judicis dels Jutjats de Família i VIDO de Terrassa’.

Aquí trobareu el text complet de l’acord, per tal de que els advocats i advocades ho tingueu present per als procediments judicials de família que porteu a Terrassa.

Aquest document en relació amb l’exploració dels menors en els procediments de família, continua la tasca que ja us comunicàvem a la Comunicació 13/2021 del 15 gener d’aquest any, de treballar per aconseguir acords amb els jutjats dels nostres partits judicials en relació amb les audiències judicials (exploracions) de menors en els procediments de família, tal com es va fer a principis d’aquest any amb els Jutjats de Família de Barcelona.