A partir d’avui, 22 de juny, ja no haureu d’utilitzar el localitzador per accedir als vídeos d’Arconte 2 (gravació de vistes). Vegeu detalls!!

22/06/2018

En relació amb el sistema per veure les vistes (ARCONTE 2), com recordareu, es necessitaven fins ara dues dades per entrar a la gravació de la vista que us interessava: EL LOCALITZADOR I L’IDENTIFICADOR. Doncs bé…el sistema millora!

A partir d’avui dia 22 de juny, i per als assumptes nous, segons que ens informa el Departament de Justícia, ja no haureu d’utilitzar el localitzador per accedir als vídeos d’Arconte 2, en aquells assumptes en els que el professional estigui identificat correctament (se suposa que ja s’ha habilitat el sistema perquè estigueu identificats correctament dins el procediment, atès que els funcionaris de Justícia ara ja NO ESCRIUEN el nom del professional, sinó que l’agafen d’una llista tancada (cens). Com a identificador, utilitzareu el certificat associat al vostre CARNET ACA. 

RECORDEU QUE A ARCONTE HI ACCEDIREU DES DE DINS DEL PORTAL E-JUSTÍCIA (VEGEU IMATGE ASSOCIADA A AQUESTA NOTÍCIA)

A continuació, la informació que ens han fet arribar des del Departament de Justícia. Atents sobretot a com sabran els funcionaris si heu d’utlitzar encara localitzador ( en principi només seria per a vistes d’abans de l’1 de juny) i llavors us l’hauran de donar ELLS MATEIXOS, o bé si ja no us cal i podeu entrar des del mateix E-Justícia a veure les vistes en les que heu intervingut.

________________

Els sistemes d’informació judicials, Temis2 i e-justícia.cat, ja han incorporat des de fa unes setmanes la llista tancada d’advocats i de graduats socials, que permetrà que aquests col·lectius professionals comencin a estar correctament identificats en els procediments judicials. Aquest fet comporta que el funcionari, quan introdueixi un professional en un assumpte en el sistema d’informació, l’haurà de triar necessàriament d’una llista tancada. S’evita d’aquesta manera la introducció manual (potencialment subjecte a errors) de les identificacions i noms dels professionals en el sistema informàtic.

En els assumptes nous, els professionals sempre estaran ja correctament identificats, doncs hauran estat triats d’inici de la llista tancada. Pels assumptes antics (incoats quan encara no estava habilitada la llista tancada) s’ha dut a terme un procés de depuració que ha permès corregir la identificació del professionals en molts procediments, però no en tots. Per tant, en un assumpte antic, el professional pot estar correctament identificat o no. El funcionari sempre te la possibilitat d’eliminar el professional que no estigui correctament identificat i substituir-lo per la referència correcte de la llista tancada.

Un de les conseqüències de la implantació de la llista tancada és que els advocats  i graduats socials ja no hauran d’utilitzar el localitzador per accedir als vídeos d’Arconte 2, en aquells assumptes en els que el professional estigui identificat correctament. En cas que en un assumpte, generalment antic, el professional no estigui identificat correctament, serà necessari encara l’ús del localitzador.

El funcionari de l’òrgan judicial, a través de la consulta de la pantalla d’intervinents del procediment del sistema Arconte 2, podrà saber per cada cas si l’accés del professional al vídeo s’ha de fer encara per localitzador o si ja no és necessari. Ho distingeix consultant en el sistema el tipus d’icona associat al professional que consta en el procediment.

Així doncs, un professional podrà accedir als vídeos a través de la extranet del professional, on accedirà amb el seu certificat habitual. Un cop fet l’ingrés a l’extranet, accedirà al menú Arconte 2 on se li mostrarà la relació de vídeos dels procediments en els que col·labora com a professional, i on el professional està correctament identificat.

Si un professional no trobés un dels vídeos que cerca a la relació mostrada pel sistema, podrien donar-se dos casos:

  • El lletrat de l’Administració de justícia encara no ha signat el vídeo, i per tant encara no s’ha publicat.
  • El professional no està correctament identificat en el procediment associat al vídeo. Per accedir al vídeo caldria que el professional sol·licités un número de localitzador a l’òrgan judicial, o bé que demanés a l’òrgan judicial que es modifiqués directament la informació del professional a l’assumpte a Temis2 o a e-justícia.cat.

En principi, per tots els procediments incoats amb data posterior a 1 de juny de 2018 (data d’activació de la llista tancada) el professional podria accedir al vídeo sense necessitat de localitzador, excepte en alguns casos puntuals de procediments de Temis2 en que els funcionaris, per preparar una vista, no han recuperat la informació des de Temis2 sinó que l’han introduït directament a Arconte 2.

L’activació del nou circuit es durà a terme el dia 21 de juny per la tarda. Per tant, el dia 22 de juny de 2018 estarà ja operatiu. A partir d’aquesta data, existirà ja la possibilitat que l’accés a determinats vídeos es pugui fer sense necessitat de disposar de localitzador.