27 de maig, 13h: reunió territorial de la Mutualidad de l’Abogacía, a la sala d’actes del Col·legi

14/05/2015

De conformitat amb el que estableix l’article 34 dels Estatuts de la Mutualitat General de l’Advocacia, respecte de la celebració de les reunions territorials a cada Col·legi d’Advocats prèviament a l’Assemblea General de l’ esmentada Mutualitat, es convoca a tots el mutualistes a la reunió territorial que se celebrarà a la seu social d’aquest Il·ltre. Col·legi d’Advocats el proper dia 27 de MAIG DE 2014, a les 13 hores, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA:
1. Text dels assumptes la aprovació dels quals se sotmetrà per la Junta de Govern de la Mutualidad a l’Assemblea General.

2. Elecció d’UN representant dels mutualistes de la Delegació de Terrassa a la propera Assemblea General que es celebrarà a Madrid el proper dia 27 de juny de 2015

3. Precs i Preguntes