24 juliol 2020, 13 h: Reunió Mutualidad de la Abogacía a l’ICATER

20/07/2020

 

Convocatòria reunió territorial de la Mutualidad de la Abogacía: 24 de juliol a les 13h a la sala d’actes del Col·legi

 

De conformitat amb el que estableix l’article 23 dels estatuts de la Mutualidad General de la Abogacía, respecte de les reunions territorials a cada Col·legi d’Advocats prèviament a l’Assemblea General de l’esmentada Mutualidad, es convoca tots els mutualistes a la reunió territorial que se celebrarà a la seu social d’aquest Il·lustre Col·legi d’Advocats el proper 24 de juliol a les 13h, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

  1. Text dels assumptes l’aprovació dels quals es sotmetrà a l’Assemblea General per part de la Junta de Govern.
  2. Elecció d’un representant dels mutualistes de la Delegació de Terrassa a la propera Assemblea General que es celebrarà a Madrid el dia 3 d’octubre de 2020.
  3. Precs i preguntes.

Per tal que es pugui examinar la documentació relativa als assumptes inclosos a l’Ordre del Dia de l’Assemblea General, aquesta estarà a disposició a la seu del Col·legi.