19 de maig 2021: Activació de NOTICAT per a les seccions civils de les quatre Audiències Provincials de Catalunya, que podran notificar telemàticament als advocats i advocades

12/05/2021

 

El Departament de Justícia continua el desplegament del nou mòdul de notificacions telemàtiques del sistema e-justícia.cat, anomenat NOTICAT. Aquest mòdul és l’equivalent del sistema Lexnet, però amb l’avantatge que ja està integrat dins de la gestió processal (tramitació) del propi e-justícia.cat.

 

Com a propera actuació, s’ha previst l’activació de NOTICAT pel 19 de maig de 2021 per les seccions civils de les quatre Audiències Provincials, que podran notificar telemàticament als advocats de l’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. Les seccions civils de les Audiències Provincials no tenien la possibilitat de notificar telemàticament a través de NOTICAT, i a partir de la data esmentada ja podran fer-ho.

 

Tot i que ja teniu coneixement del sistema NOTICAT en tant que esteu rebent notificacions dels òrgans judicials dels àmbits civil, social i contenciós, us recordem les guies explicatives d’ús de l’eina.

 

Podreu trobar en aquest enllaç https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-un-professional-del-dret/ejusticia/videos-guies-i-manuals/videos/ uns vídeos il·lustratius del nou sistema. I també tres guies addicionals:

 

  • Guia explicativa del funcionament dels estats del canal NOTICAT (important per entendre els diferents estats pels que pot passar una notificació).
  • Guia sobre els avisos de notificacions
  • Guia sobre la gestió de substitucions

 

És important que tingueu en compte que l’adreça de correu on rebreu els avisos de les notificacions ve definida a través del cens que el propi col·legi facilita a Red Abogacía, i que aquesta entitat trasllada al Departament de Justícia per ser incorporat periòdicament en els sistemes d’informació judicial de l’Administració de justícia.

 

Per tant, és convenient que reviseu que l’adreça de correu electrònica que te assignada cada professional en el cens de Red Abogacía és aquella on l’advocat desitja rebre els avisos de les notificacions entrants, i que comuniqueu el canvi a Red Abogacía si ho estimeu adient.

En tot cas, accedint directament a l’extranet del professional, sempre tindreu visibles les notificacions entrants.