15 desembre 2016: Eleccions a càrrecs de la Junta de Govern del nostre Col·legi

14/11/2016

Convocatòria d’eleccions a càrrecs de la Junta de Govern Diputat/ada Segon/a, Diputat/ada Quart/a,  Diputat/ada Cinquè/ena, Tresorer/a i Secretari/ària

 

 

1.- Amb data d’avui, 14 de novembre de 2016, es convoquen eleccions per, de conformitat amb el que disposa el article 24 dels Estatuts, procedir a la renovació de la meitat de la Junta i cobrir els càrrecs de  DIPUTAT/ADA SEGON/A, DIPUTAT/ADA QUART/A, DIPUTAT/ADA CINQUÈ/ENA, TRESORER/A i SECRETARI/ÀRIA.

2.- Les eleccions es celebraran el dia 15 de desembre de 2016.

 

 

Si voleu més informació, podeu consultar la totalitat de la Convocatòria a l’apartat Circulars i Comunicacions, Circular 60/2016.