ÚLTIMA HORA
17/05/2018
Atenció: RedAbogacía adverteix que us poden trucar dient que són de Microsoft… i no és cert! Atents, no doneu claus d’accés a dispositius!
AP Barcelona: nous acords d’unificació de criteris – responsabilitat mèdica, devolució de fiances arrendaments i admissió de monitoris europeus
Avui, 17 de maig, és el Dia Mundial del Reciclatge, a l’ICATER ens conscienciem i comencem amb petits canvis per reduir residus